Ash

Menjadi bagian dalam pembuktian bahwa Islam adalah Rahmatan lil Alamin

Do’a

10 Comments

“Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang orang yang sombong yang tidak mau menyembahKu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina” (Al Mu’min 60)

“Berdo’alah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang orang yang melampaui batas” (Al A’raf 55)

“Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang orang yang lalai” (Al A’raf 205)

“Hanya milik Allah Asmaaul Husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut Asmaaul Husna itu dan tinggalkanlah orang orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan” (Al A’raf 180)

.

ketika kita memiliki keinginan, maka kita berdoa kepada Allah,

tapi jangan lupa juga, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan kepada Allah,

dan yang paling penting untuk diingat, Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan yang bukan..

mudah-mudahan dengan kita berdoa dengan baik dan benar, Allah meridhoi semua permohonan kita

.

ini ada sedikit oleh oleh kumpulan doa :

.

Doa dari Al-Qur’an :

La ila ha illa anta subhanaka inni kuntu minazh zholimin. (Q.S. Al Anbiya 87).

Tidak ada ilah (tuhan) yang benar disembah kecuali Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang orang yang zalim.

.

Rabbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhirati hasanah waqina ‘adzabannar. (Q.S. Al Baqarah 201).

Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka

.

Rabbir hamhuma kama rabbayani shogiro. (Q.S. Al Isra 24)

Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil.

.

Rabbana zhalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakuunanna minal khosirin. (Q.S. Al A’raf 23)

Ya Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang orang yang merugi.

.

Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a’un, waj’alna lil muttaqina imama. (Q.S. Al Furqan 74)

Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang orang yang bertaqwa.

.

Rabbi habli minash sholihin. (Q.S. Ash Shafat 100)

Ya Rabbku anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang shalih.

.

Rabbi zidna ‘ilman. (Q.S. Thaha 114)

Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku.

.

Rabbi awzini an asykura ni’matakal lati an’amta alayya wa ala walidayya wa an a’mala shalihan tardhahu wa ashlih fi dzurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. (Q.S. Al Ahqaf 15)

Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shalih yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang orang yang berserah diri.

.

Rabbanagh firlana dzubu bana wa isra fana fii amrina wa tsabbits aqdamana wangsurna ‘alal qaumil kafirin. (Q.S. Ali Imran 147)

Ya Rabb kami, ampunilah dosa dosa kami dan tindakan tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang orang kafir.

.

Rabbana la taj’alna fitnatal lilladzina kafaru waghfirlana rabbana, innaka antal azizul hakim. (Q.S. Mumtahanah 5)

Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang orang kafir. Dan ampunilah kami, ya rabb kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

.

Rabbana laa tuzig qulubana ba’da idzhadaytana wa hablana milladun karohmah, innaka antal wahhab. (Q.S. Ali Imran 8 )

Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisiMu, sesungguhnya Engkau maha pemberi (karunia)

.

Rabbisyrahli shadri wa yassirlii amri wahlul uqdatam millisani yafqahu qauli. (Q.S. Taha 25-28)

Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.

.

(Q.S. Al Baqarah 255)

.

(Q.S. Al Baqarah 286)

.

Doa dari Hadist :

Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qoyyum, wa atubuhu ilaih. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi).

Aku mohon ampun kepada Allah zat yang maha agung, yang tiada ilah kecuali Dia yang hidup dan terus menerus mengurus makhlukNya, dan aku bertobat kepadaNya.

.

Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fuanni. (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad).

Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan Engkau suka untuk mengampuni, maka ampunilah aku.

.

Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana ‘abduka, wa ana ‘ala ahdika, wa wa’dika mas tathotu, a’udzubika min syarri ma shanatu, abu ulaka bini’matika ‘alayya, wa abuu laka bi dzanbi faghfirli, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. (HR. Bukhari)

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

.

La ilaha illallahhu wahdahula syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ‘ala kulli syaiy in qadir. (HR. Bukhari, Muslim).

Tidak ada ilah yang benar disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bagiNya. milikNya kerajaan. bagiNya segala pujian. Dia atas segala sesuatu Mahakuasa.

.

Ya muqollibal qulub, tsabbit qalbiy ‘ala diinik. (HR. Tirmidzi, Ahmad)

Wahai Zat yang membolak balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamu.

.

Allahumma inni as aluka ilman nafian, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. (HR. Ibnu Majah)

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima.

.

Allahumma faqqihni fiddin. (HR. Bukhari)

Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku dalam diin (islam).

.

Allahumma ahsanta khalqi, fa ahsin khulqi. (HR. Ahmad)

Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakanku dengan baik, maka perbaikilah pula akhlakku.

.

Still unknown source :

Allahummagfir lil muslimina wal muslimat, wal mu’minina wal mu’minat, al ahya-I minhum wal amwat, innaka anta qaribummujibudda’wat.

Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnattiba’ah, wa arinal bathila bathila warzuqnajtinabah.

Rabbana taqabbal minna innaka antassami’un ‘alim.

.

semoga bermanfaat

Author: ashlih

electrical engineering ITB no gakusei desu

10 thoughts on “Do’a

  1. nice share slih, thanks (y)

  2. Ya Allah, tunjukkanlah yang kebenaran itu sebagai kebenaran, dan kurniakanlah kami kekuatan untuk mengikutinya (memperjuangkannya), dan tunjukkanlah yangg batil itu sebagai batil dan kurniakanlah kami kekuatan untuk menjauhinya (menghapuskannya

  3. ane izin copas untuk diamalkan

  4. alhamdulillah….saya yakin bermanfaat

  5. Lebih baik kita menulis dalam bahasa Arab kerana dengan itu kita boleh tuturkan doa itu dengan pertuturan yang jelas. Ini juga masaalah transliterasi yang tidak sepakat. Ia mengakibatkan makna itu lari dari makna asal.

  6. Ijincopas smoga dpt mengamalkannya. …arigatou ne!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s